Reeducacions psicopedagògiques o classes de reforç escolar.

Quan els nens/es o adolescents presenten dificultats d’aprenentatge o baix rendiment escolar el més habitual es recórrer a classes de reforç individuals o grupals, no es una opció dolenta però tampoc la única. Existeix també el que anomenem reeducacions psicopedagògiques, amb aquesta entrada al blog el nostre objectiu es mostrar les diferències entre el reforç escolar i la reeducació psicopedagògica per a que això us ajudi a prendre la decisió mes adequada per als vostres fills/es ara que s’atansa la tornada a la rutina i que segurament us estareu plantejant com enfocar aquest nou inici de curs.

La reeducació psicopedagògica es una intervenció psicoeducativa orientada a alumnes que presenten dificultats d’aprenentatge vinculats o no a la presència d’algun trastorn específic com pot ser TDAH (trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat), TANV (trastorn d’aprenentatge no verbal), TEL ( trastorn específic del llenguatge), dislèxia, discalculia,    TEA (trastorn de l’espectre autista) … o bé per nens/es o adolescents amb absència de problemàtica i que únicament desitgen potenciar el seu rendiment.

La reeducació a diferència del reforç escolar, no es centra únicament en els aspectes acadèmics, es a dir en el repàs  dels continguts acadèmics d’assignatures i preparació d’exàmens, en ella es treballen altres aspectes relacionats amb el rendiment acadèmic, per un costat es treballen totes les variables personals dins de les quals s’inclou:

– Estimulació cognitiva (treballem l’estimulació de les diferents funcions cognitives que intervenen en els aprenentatges (atenció, memòria, concentració, lectoescriptura, flexibilitat cognitiva, raonament …)

– Les motivacions (objectius d’aprenentatge, autoinstruccions positives, atribucions causals…).

Per altra banda dins de les reeducacions s’inclou estratègies d’aprenentatge dins de les quals trobem:

– Tècniques d’estudi.

-Planificació.

-Conductes adequades davant l’estudi.

Amb la reeducació psicopedagògica es preten aportar una sèrie d’estratègies i treballar l’estimulació cognitiva per afavorir el rendiment en les àrees deficitàries i millor el rendiment acadèmic a mig-llarg termini.

El reforç escolar té com objectiu millorar les qualificacions escolars, per tant si el nostre objectiu és aquest, aquesta es l’opció mes adequada. Amb la reeducació psicopedagògica també s’aconsegueixen aquests objectius a millg-llarg termini com ja hem dit però en ella no es realitza un repàs a fons de les assignatures de l’escola, sinó que es treballa amb material propi del centre que té com objectius aconseguir tot el que hem mencionat amb anterioritat. L’objectiu principal d’una reeducació psicopedagògica es treballar totes aquelles funcions cognitives o funcions mentals que intervenen en els aprenentatges i dotar als nens/es o adolescents d’estratègies d’aprenentatge útils en qualsevol context.

Per altre banda la reeducació psicopedagògica inclou assessorament a pares i mares i el contacte directe amb l’escola i les persones implicades en el procés educatiu del nen/a.

Per tant,si el nostre objectiu es que el nen/a o adolescent millori el rendiment en una àrea específica de coneixements i ja disposa d’uns hàbits d’estudi correctes i motivació per l’aprenentatge, es recomana iniciar un reforç escolar encaminat a millorar i repassar més a fons els continguts de major dificultat. Per altre banda, si el nostre objectius es que el nen/a o adolescent potencií les bases dels processos bàsics d’aprenentatge i ensenyament, millori dificultats específiques que impedeixen un rendiment acadèmic òptim, aprendre estratègies i hàbits d’estudi que afavoreixen el correcte desenvolupament educatiu i millori la motivació i el rendiment i implicació acadèmica,  es recomanable realitzar una reeducació psicopedagògica.