Psicologia Familiar

Teràpia per a famílies amb fills

La teràpia familiar té com objectiu restablir l’equilibri familiar davant d’una situació de conflictes, problemes de comunicació i enfrontaments entre els diferents membres de la família. El psicòleg/loga estudiarà les diferents dinàmiques familiars i facilitarà les eines necessàries per al canvi en els patrons de conducta i de comunicació, així com en tots aquells aspectes disfuncionals que estiguin dificultant una convivència funcional i estable.

La teràpia familiar està també recomanada en aquells casos en que és sols un dels membres de la família el que té un problema que afecta a la convivència amb la resta, donat que la família es considera com un tot, en que els diferents membres s’influeixen uns als altres, per tant tots poden contribuir d’una manera activa a la recerca d’una solució.

Les nostres teràpies per a les famílies amb fills

Comunicació pares-fills

q

Conflictes familiars

Assessorament per als pares