REEDUCACIONS PSICOPEDAGÒGIQUES

La reeducació psicopedagògica va dirigida a nens i adolescents que el seu rendiment acadèmic es troba per sota del desitjat per diferents motius. Amb la reeducació psicopedagògica potenciem les habilitats del nens o adolescent mitjançant l’estimulació cognitiva, facilitem estratègies i recursos òptims per aconseguir major autonomia i millorar el rendiment escolar i treballem altres variables implicades en el rendiment escolar tals com els aspectes emocionals i motivacionals.

El principal objectiu es centra en millorar i aconseguir un rendiment acadèmic adient mitjançant l’estimulació i la reeducació de les diferents funcions cognitives (atenció, memòria, funcions executives, llenguatge, percepció, velocitat de processament…) molt relacionades amb el rendiment acadèmic.

No hem d’oblidar que les dificultats d’aprenentatge poden comportar al mateix moment problemes emocionals i personals, per això la nostra intervenció en reeducacions pretén donar una resposta integral treballant totes aquelles variables que considerem que interfereixen i afecten en major mesura al rendiment acadèmic i al benestar emocional de nens i adolescents.

La reeducació psicopedagògica es du a terme en sessions individuals o en grups reduïts, dependent del cas i en funció de la decisió dels pares i del terapeuta, la reeducació la realitza un psicòleg i/o un psicopedagog expert en l’ intervenció de les dificultats d’aprenentatge i el tractament i/o reeducació de les alteracions cognitives.

El servei inclou assessorament i col·laboració directa amb les famílies, escoles o altres professionals vinculats.

QUINES DIFICULTATS TRACTEM?

 • Dificultats d’aprenentatge en lectura i escriptura.
 • Dislèxia (dificultats de comprensió en la lecto-escriptura).
 • Disgrafia (dificultats en la forma i traçat de les lletres).
 • Discalcúlia (dificultats amb operacions numèriques).
 • Dificultats de concentració, atenció i memòria.
 • Trastorns de l’atenció amb o sense hiperactivitat (TDA-TDAH).
 • Trastorn de l’aprenentatge no verbal (TANV).
 • Baix rendiment acadèmic i baixa motivació.
 • Bloquejos emocionals i / o negació davant de les tasques escolars.
 • Baixa autoestima front als reptes acadèmics.
 • Problemes de conducta.
 • Dificultats d’organització i planificació.
 • Manca d’hàbit d’estudi i desconeixement de tècniques d’estudi.