La realitat actual, ens porta a parlar d’una gran diversitat familiar, i dins d’aquesta diversitat familiar, es inevitable fer referència al divorci o la separació. El concepte de família ha evolucionat molt al llarg dels anys, avui en dia les parelles que no estan bé entre elles son capaç de prendre decisions com separar-se o divorciar-se, decisions que en moltes ocasions es fan realment difícils pel fet de tenir fills en comú, però quan una parella no està bé i ha intentat resoldre les seves diferències sense èxit i decideix mantenir-se unida pels fills estan cometen en realitat un error. Els nens son nens, però això no vol dir que no s’adonin de tot el que passa al seu voltant, i un mal ambient familiar, les discussions que això comporta i el clima general de malestar, tindrà segurament majors repercussions a la llarga en els fills, que una separació o divorci a temps.

A continuació volem parlar d’alguns punts clau per fer front a aquesta situació davant dels més petits de la casa.

Sempre partint de la base que no serà una situació agradable ni molt menys, hem de fer-ho el millor que puguem i per això és important tenir en compte els següents punts:

  •  La importància del moment i el lloc: la informació sempre que sigui possible ha de ser transmesa amb ambdós progenitors presents i un cop la decisió estigui pressa ho haurem de transmetre als fills tan aviat com sigui possible per facilitar el procés d’adaptació. Hem d’intentar buscar un lloc tranquil i disposar del temps suficient per poder conversar amb tranquil·litat sobre totes les preguntes que vulguin fer-nos.
  • La importància del llenguatge: intentarem sempre transmetre la informació amb tranquilitat, serenitat i amb missatges curts i senzills per a que puguin entendre-ho, adaptant el nostre llenguatge a l’edat de cada nen, a la seva maduresa i al seu temperament.  Ha de quedar clar que és una decisió que no té volta enrere, per no deixar esperança alguna en el nen/a de que la situació pugui ser solucionada d’una altre manera i facilitar que inici com abans millor l’acceptació de la situació.
  •  La importància de no implicar als fills en el conflicte: sempre haurem d’evitar que els fills es trobin immersos en el conflicte de parella, els pares han de saber diferenciar entre el seu rol de parella i el de pares o família. Per això evitarem qualsevol tipus d’informació que culpabilitzi  a qualsevol de les parts i evitarem critiques cap a l’altre progenitor.
  •  La importància de resoldre els seus dubtes: sempre que sigui possible intentarem fomentar el diàleg i l’expressió de les emocions davant la situació comunicada, deixant les portes obertes a qualsevol pregunta, dubte que els pugui sorgir en qualsevol moment, fomentant així la seguretat del menor.

Un cop la separació o el divorci es dugui a terme, hi ha unes consideracions a tenir presents:

  • En la mesura del possible intentarem mantenir les rutines dels nens, per evitar que hi hagi més canvis en la seva vida.
  • Evita utilitzar als nens com a missatgers, si la relació amb la ex parella és difícil utilitzarem qualsevol altre persona per comunicar-nos però mai als nens.
  • Evitar fabular  sobre els avantatges del divorci amb frases tipus “Ara tindràs dues cases, serà divertit…”, un divorci o separació mai serà percebut com alguna cosa beneficiosa.
  • Sempre que sigui possible facilitar el contacte contant amb els dos progenitors.
  • Intentar que les pautes de criança siguin les mateixes en les dues cases, mantenint les mateixes nomes i rutines en els dos llocs.
  • Observar l’evolució del nen/a davant la situació i mantenir contacte amb l’escola i les persones properes al nen/a. En cas d’observar canvis en el seu estat d’ànim i en la conducta de manera prolongada, sol·licitar ajuda professional per gestionar la situació.

Evidentment, cada família és un món i cada cas ha de ser tractat en base a les seves pròpies peculiaritats, però aquestes son algunes recomanacions bàsiques per facilitar el procés als més petits.

 

 

Em parlat del divorci al programa “Avui per demà” de Canal Reus TV

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/l3mL9VSzRkg?rel=0" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>