Psicologia Infantil i Juvenil

Tractament psicològic per a nens i joves adolescents 

La infància és un període, de ràpid creixement i constant canvi. Aquests canvis, especialment aquells relacionats amb l’esfera social i cognitiva, poden no sempre ser fàcils de sobreportar i poden donar lloc a conflictes o inclús a trastorns de diversa índole.

Mitjançant l’àrea de psicologia infantil es pretén fer un abordatge integral de tots aquells conflictes i problemes tant a nivell personal, com familiar i escolar que poden aparèixer en aquesta fase del desenvolupament que indubtablement condicionarà el seu desenvolupament futur.

De la mateixa manera succeeix a l’adolescència. El tractament psicològic adolescent té com a principal objectiu abordar totes aquelles àrees problemàtiques en una etapa on s’acaba de formar la personalitat i que per tant resulta determinant per l’adultesa.

Les nostres teràpies per a joves adolescents i nens

Depressió

Ansietat i fòbies

s

Pors o inseguretats

Autoestima

Habilitats Socials

t

Trastorn per dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat

l

Reeducacions en dificultats d'aprenentatge (Dislèxia, Disgrafia, Disortografia, Discalculia, TDAH)

~

Trastorn Generalitzat del Desenvolupament (S.Asperger, Autisme, TEA)

Trastorn obsessiu compulsiu (TOC)

b

Pautes per a pares

Pautes en separacions i divorcis