Avui, us donem unes pautes per a que el vostre estudi o el dels vostres fills sigui el més profitós possible. Quan parlem d’estudiar, no parlem únicament de asseure’ns davant d’un llibre i aprendre de memòria el que hi posa, estudiar significa molt més que això, i per a que tot allò que aprenem es mantingui a la nostra memòria a llarg termini hem de tenir en consideració els següents aspectes:

Parlar de tècniques d’estudi es parlar d’estratègies, procediments o mètodes, que es posen en pràctica per adquirir aprenentatges, ajudant a facilitar el procés de memorització i estudi, per millorar el rendiment acadèmic. Es important saber que no existeix una estratègia d’estudi única i universal, sinó que cada persona ha d’aprendre a aprendre al seu propi ritme i estratègies, però si es cert que estudis realitzats en aquest camp, ens han permès conèixer diferents tècniques que al posar-se en pràctica afavoreixen de manera universal l’aprenentatge. Existeixen per tant moltes i diferents estratègies per a l’estudi, però avui ens centrarem en el mètode actiu d’estudi P.L.E.M.A que combinat amb diferents tècniques d’estudi ajudaran a que l’aprenentatge sigui més productiu afavorint la memorització, el raonament i la manipulació de la informació. El primer punt que hem de tenir clar per afrontar un bon aprenentatge es que la informació es recorda molt millor si aquesta s’entén i es manipulada.

Prelectura, codificació, descodificació:

Consisteix en codificar la nova informació i relacionar-la amb els coneixements previs. Es tracta de llegir ràpidament el tema, una lectura de rastreig, al mateix temps que comprovem que sabem sobre el tema i quina relació té amb els temes anteriors o posteriors.

Lectura comprensiva:

En aquesta fase analitzem semànticament la informació, es a dir, llegim a poc a poc, tractant d’entendre tot el significat i resolvent els possibles dubtes que vagin apareixen, consisteix en realitzar una lectura lenta que ens permeti comprendre el text en la seva totalitat.

Elaboració:

Arriba el moment d’integrar, esquematitzar i sintetitzar la informació prèviament adquirida. Una vegada comprès el tema, hem d’integrar la informació en algun esquema o diagrama per interrelacionar millor tota la informació i facilitar la seva posterior memorització i record. En aquesta fase entra en acció la nostra capacitat o facilitat per a realitzar esquemes, resums, mapes conceptuals i demés tècniques d’estudi que ens permeten profunditzar i manipular la informació que anem rebent.

Memorització:

Consisteix en guardar tot el que hem aprés per posteriorment recuperar-ho quan sigui precís. Es el moment en que la informació emmagatzemada en la memòria a curt termini passi a la memòria a llarg termini. Per a això existeixen tècniques específiques de memorització com relacionar conceptes, realitzar acròstics, regles mnemotècniques …. que ens ajuden a efectuar aquest procés amb major èxit.

Autoavaluació:

Arriba el moment de comprovar el que hem aprés, per a això es important fer-se preguntes sobre el tema, i actuar en conseqüència si es detecta alguna dificultat, tornant a algun dels punts anterior del mètode si es necessari.

Segueix el mètode, i si necessites aprendre tècniques específiques contacta amb un professional, veuràs com el teu estudi, el dels teus fills, persones que coneixes … serà molt més productiu.