PENSAMENT, CONDUCTA I EMOCIÓ

Comprendre com funciona la nostra ment, i com els nostres pensaments afecten a la nostra manera d’actuar i de sentir-nos, no es una feina fàcil. Amb aquesta nova entrada al blog pretenem ajudar-vos a entendre una mica millor com funciona l’estructura del pensament i la influència que aquest té en la nostra conducta i per tant en el nostre patiment.

El pensament es el determinant més important de les nostres emocions, si bé es cert que els fets influeixen en les emocions, no son la causa d’aquesta, en realitat la causa de les nostres emocions no son els fets ni les situacions en sí mateixes, sinó més aviat el que condiciona i causa les emocions és la interpretació i avaluació que nosaltres fem d’aquests fets o situacions. Per això es habitual trobar-nos que davant d’una mateixa situació les persones poden reaccionar de maneres totalment diferents i diverses, degut a que cadascuna d’elles fa una interpretació diferent d’aquella situació, i aquesta interpretació es la que marca la nostra resposta emocional.

De la mateixa manera, la nostra manera de pensar i de sentir-nos guiarà la nostra manera d’actuar. Per tant, els pensaments, les emocions i les conductes son tres aspectes psicològics que estan íntimament lligats, de manera que un canvi en alguns d’ells produirà alguna modificació en els altres dos.

La nostra manera de pensar, es a dir les nostres creences, es van formant al llarg de la nostra vida en relació a tot allò que ens envolta i als esdeveniments que ens van succeint,  es el que en psicologia anomenem esquemes cognitius bàsics, aquests esquemes estan a la base de les distorsions cognitives que son pensaments automàtics irracionals que en la majoria d’ocasions ens fan distorsionar la realitat que ens envolta. Per a entendre-ho millor fiquem un exemple:

Si tota la vida he pensat que no soc una persona suficientment bona o intel·ligent(esquema cognitiu bàsic), segurament davant un fracàs escolar o laboral pensaré ” no podré fer-ho, res em sortirà be mai” (distorsió cognitiva) i aquest tipus de pensament segurament em farà sentir francament malament.

La teràpia cognitiva té com objectiu reconèixer aquestes distorsions i intervenir canviant el nostre pensament o la nostra conducta per d’aquesta manera aconseguir emocions diferents.

En ocasions resulta difícil fer aquest tipus de canvis nosaltres mateixos, per lo que l’ajuda d’un professional de la psicologia en situacions com aquesta serà fonamental i imprescindible.